Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2014

confusedmadeline
7688 c9a2 500
Reposted fromlaurien laurien viabegentle begentle
confusedmadeline
9485 bf4b
<3
Reposted fromakysz akysz vialubie-lato lubie-lato

June 14 2014

confusedmadeline
confusedmadeline
3488 ed40 500
Reposted fromkjuik kjuik viadol-blathanna dol-blathanna
confusedmadeline
2603 abe4
Reposted fromAgnik Agnik viayhh yhh
0284 4210 500
0216 8026
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaolalaa olalaa
5823 8cae 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapunkahontaz punkahontaz

June 08 2014

confusedmadeline
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromswojszlak swojszlak viapunkahontaz punkahontaz
1072 0500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaciarka ciarka
confusedmadeline
8666 f3b8 500
In Tokyo there's an aquarium, where you can shake hands with otters! Yay!
Reposted fromoopsiak oopsiak viaciarka ciarka
5126 71fe

Kit Harrington with a cat

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaforeveryoung foreveryoung
confusedmadeline
3192 edf9
confusedmadeline
3069 8a1f
Reposted fromhermina hermina viaSayid Sayid
7551 f44a 500

deanshuggybear:

fozmeadows:

In which seven cats all discover the same slightly elevated flat thing and claim it as their own while pretending the other six cats don’t exist

game of thrones

Reposted fromKZavi KZavi viaforeveryoung foreveryoung
confusedmadeline
Play fullscreen
Reposted fromkropq kropq
6296 431d 500
Reposted fromunco unco viafoodforsoul foodforsoul
confusedmadeline
.. spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, '188 dni i nocy'
Reposted fromte-quiero te-quiero vialubie-lato lubie-lato
confusedmadeline
8017 04ca
Reposted fromohshit ohshit viafoodforsoul foodforsoul
confusedmadeline
1852 38e8 500
Reposted fromherz herz vialagabugu lagabugu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl